Informacje dla Mediów i Prasy

Kontakt dla Mediów

W sprawach związanych z wywiadami, występami lub innego rodzaju promocją w mediach, prosimy o kontakt z:

  • Marketing Manager – Kamila Załęska
  • e-mail: biuro@muzeummydla.pl

Wszystkie materiały w tym teksty, zdjęcia, nagrania audio i video są własnością intelektualną Muzeum Mydła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z materiałów udostępnionych na naszych stronach oraz w mediach społecznościach lub otrzymać naszą Paczkę Medialną prosimy o kontakt celem uzyskania zgody do Marketing Menagera.

Informujemy, że zgoda na powielenie, przetwarzanie, wykorzystywanie materiałów naszego muzeum przez inne podmioty jest udzielane pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle zdjęcia. Na naszych stronach umieszczamy również zdjęcia, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez innych internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Informację o muzeum, o wydarzeniach, o imprezach sponsorowanych znajdziecie Państwo na naszych kanałach:

 

  • muzeummydla.pl
  • instagram.com/muzeummydla
  • facebook.com/muzeummydla